Kovid 19

favicon.png

Question:
How much do we usually think about items we throw away?
 
Answer:
Well, if we’re honest not a lot unless we start to really think about the realities of this enormous topic and the impact to our planet!

Plastic and non recycleable products harm our environment

Kovid 19

Covid 19, iletişim açısından her zamankinden daha fazla engel ve sorun yarattı. Tam PPE giymiş klinik personel, kendilerini iş arkadaşlarına ve hastalarına tanıtmak için yaka kartı takamaz. Hem hastalar hem de klinik personeli için, birbirlerinin kim olduğunu anlamanın tek yolu bireyin gözlerine bakmak olduğu için kendilerini birbirleriyle özdeşleştirebilmeleri her zamankinden daha önemlidir. Ayrıca ortaya çıkan diğer sorunlar, hastanenin kendilerinin ve iş arkadaşlarının aşina olmadığı farklı bölümlerine taşınmasıdır, bu nedenle kiminle çalıştıklarını bilmek daha da zordur.

Covid 19'dan beri hastalar, özellikle sevdiklerinin onları ziyaret etmesini istemedikleri için, her zamankinden daha savunmasız. Hastalar prosedürlerinden uyandıklarında yönleri bozulur, kafaları karışır ve korkarlar. Hastalar kendilerine bakan kişiyi tanıyamazlarsa, bu korkularını yoğunlaştırır, bu nedenle tiyatro şapkaları denen şey, hastaların korkularını yatıştırmak ve onları rahatlatmak için harika bir yoldur, kaygılarını azaltır ve daha iyi bir iyileşme sağlar.

Fabric hats 

We also have a solution to disposable hats as well: reusable name and role hats which can be taken home by the clinicians to wash.  The need for change within the NHS is huge and the colossal amount of single use plastics are discarded on a daily basis.  Theatre hats alone can account for much of this.   

 

An average 20 theatre hospital would usually dispose of around a minimum of a 100,000 caps per year all going into landfill.  Our hats will last for at least 3 years which can also at the end of their life be re-used (shredded and used as insulation for various things e.g., car door insulation). 

 

The solution to part of this challenge is happening right now.  Re-usable fabric theatre hats are quickly making headway in many hospital theatre Trusts across the UK.  An increasing number of NHS Trusts are now moving towards this initiative to help in reducing the massive waste issues in our landfill sites and we are trying to help them to achieve their goals. 

AdobeStock_142787368.jpeg